W Systemie obecnie znajduje się obecnie:
  • 8142 postów zdystrybuowanych przez 3717 wpisów w katalogach i 1733 skategoryzowanych tagów
  • posty pochodzą z 81 blogów (z czego 68 aktywnych)
  • wpisy dystrybuowane są do 29 katalogów (z czego 29 już aktywnych)
  • katalogi znajdują się na 18 unikalnych serwerach i 19 unikalnych domenach

Jeżeli chcesz zwiększyć moc systemu - dodaj koleny blog, załóż kolejny katalog, zaproś znajomych do Systemu.